Analítica

En el medi digital tot pot mesurar-se i disposem d’eines molt potents per a obtenir un munt de dades. Identificar quines ens interessen ens permetrà extreure les conclusions adients per a planificar accions intel·ligents.

Observar els fet, treure'n conclusions

Analítica

Escoltar els nostres clients consumats o potencials a les xarxes socials té un valor immens però, centrant-nos altre cop en la nostra plataforma web podem fer-nos moltes preguntes: d’on provenen els usuaris que ens visiten, quants usuaris la visiten, quant de temps s’hi queden, com naveguen pels continguts, quants finalitzen una compra…

I només hi ha un lloc on trobarem les respostes: a l’analítica.

Aplegar les dades és fàcil i accessible a qualsevol de nosaltres, però: què fem amb aquestes dades?

Primer de tot hem de tenir clar què és allò que volem saber per establir quines variables volem mesurar.

De les dades seleccionades i acotades, extraurem conclusions i plantejarem propostes d’optimització, que segueixin incrementant el rendiment del web i de les accions de marketing, detectar punts forts i febles, identificar les prioritats dels visitants… de manera que el web estigui cada cop més sintonitzat amb els usuaris.

L’analítica és la via objectiva d’escoltar els usuaris, que es basa en el que fan i no en el que ens diuen, a diferència de les xarxes socials o les altres canals d’atenció al client.

Interpretar correctament les dades ens permetrà generar noves estratègies, ajustades al màxim al que realment passa al web, aconseguint que tant els visitants com nosaltres assolim els nostres objectius.