SMK Advocats

L'objectiu principal del desenvolupament del web corporatiu del bufet d'advocats SMK Advocats era plantejar una navegació molt clara per a que l'usuari trobi el que busca amb la màxima agilitat. En tractar-se d'un web de serveis jurídics era important que els usuaris compreguin ràpidament quin recolzament els pot oferir l'equip, allunyant-se de tecnicismes, havien de quedar molt clares les solucions que ofereixen als problemes que poden estar afectant a la persona que arriba al web.

En el diseny, l'arquitectura de la informació y la planificació de la usabilitat, hem buscat l'equilibri entre proporcionar informació clara i concisa i una imatge corporativa seriosa i professional, mitjançant una proposta estàtica serena i ofereix seguretat, reflexant el tarannà del bufet. 

 

Veure projecte

El client

L'avocat penalista Sergi Mercé Klein es el fundador de SMK Advocats, que ofereix els seus serveis jurídics a particulars i empreses. 

La seva activitat es va centrar en un principi en el Dret Penal, en l'actualitat compta amb un equip de professionals especialitzats en Dret Civil i Mercantil, per a proporcionar una asistència jurídica global i personalitzada.